NOGOMETNI SAVEZ

HERCEGOVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE /KANTONA MOSTAR

Dr. Ante Starčevića 36 88.000 Mostar, Tel/Fax: ++ 387 36 34 78 40

Žiro račun 3381002202100812   Uni Credit Bank d.d. Mostar

Tajništvo/Sekretarijat: Gabrijela Kadić, Oliver Glibo dipl.oec