Ljetni prelazni rok

Ljetni prelazni rok

Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH utvrdio je trajanje ljetnog registracionog perioda za 2021. godinu za igrače nogometa i igrače amatere futsal takmičenja za učesnika UEFA lige prvaka u futsalu 2021/22.

Ljetni registracioni period 2021. godine za igrače profesionalce traje od 01.06.2021. do 13.08.2021. godine.

Ljetni registracioni period 2021. godine za igrače amatere svih nivoa natjecanja traje od 28.06.2021. do 15.09.2021. godine.

Vanredni ljetni registracioni period 2021. godine za igrače amatere futsal natjecanja za potrebe registracije igrača za učesnika UEFA Lige prvaka u futsalu 2021/22 traje od 10.07.2021. do 10.08.2021. godine.