Javni poziv za prijem novih sudaca/sutkinja

Javni poziv za prijem novih sudaca/sutkinja
Udruženje/Udruga nogometnih/fudbalskih sudija i instruktora suđenja Hercegovačko-Neretvanskog kantona/županije raspisuje javni poziv za prijem novih nogometnih/fudbalskih sudija/sutkinja. Svi zainteresovani kandidati koji imaju želju da postanu fudbalski/nogometni suci ili sutkinje mogu svoje prijave poslati na e-mail: [email protected] ili se prijaviti pozivom na broj telefona: 063/222-664.
 
Zainteresovani kandidati/kandidatkinje:
 
a) ne smiju biti mlađi od 16 ni stariji od 26 godina,
 
b) uz prijavu trebaju dostaviti ljekarsko uvjerenje.
 
Javni poziv ostaje otvoren od 14.6. 2021. do 14.7.2021. godine.
 
Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeće podatke:
 
– ime i prezime,
 
– datum rođenja,
 
– adresu prebivališta,
 
– kontakt telefon i
 
– email adresu.
 
 Predsjednik UNFSIS u HNK/Ž: Antonio Blažević