Ljetni prelazni rok 2022.

Ljetni prelazni rok 2022.


Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine,
Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj
dana 19.05.2022. godine donosi s l i j e d e ć u

O D L U K U

o trajanju ljetnog registracionog perioda 2022. godine

1. Utvrđuje se trajanje ljetnog registracionog perioda 2022. godine za igrače profesionalce
registrovane za klubove m:tel PL BiH, i to u periodu 06.06-12.08.2022. god.

2. Utvrđuje se trajanje ljetnog registracionog perioda 2022. godine za igrače amatere svih nivoa
takmičenja nogometa/fudbala NS/FS BiH, i to u periodu 27.06 - 16.09.2022. god.

3. Utvrđuje se trajanje vanrednog ljetnog registracionog perioda 2022. godine za igrače amatere
futsal takmičenja za potrebe registracije igrača za učesnika UEFA Lige prvaka u futsalu
2022/23, i to u periodu 11.07-12.08.2022. god.