Članovima sudačke organizacije

Članovima sudačke organizacije

Dana, koji će biti naknadno određen održat će se Skupština sudijske organizacije NS HNK/Ž, na kojoj će se birati predsjednik i dopredsjednik organizacije. Da bi bili validni članovi skupštine potrebno je u prostorijama Saveza uzeti priznanicu koja je ujedno validna za prisustvo na skupštini. Uplatu članarine za 2013 godinu izvršiti najkasnije do 18.01.2013 godine/petak/ do 12,00 sati kada je zakazan sastanak IO NS HNK/Ž na kojem će se napraviti konačan spisak delegata skupštine.

Uplatu izvršiti u sljedećim iznosima:

- Premijer liga /sudije i kontrolori/ 120,00 KM
- Prva liga NS FBIH /sudije i kontrolori/ 100,00 KM
- Druga liga /sudije i delegati/ 80,00 KM
- Kant./Žup. liga /sudije i delegati/ 50,00 KM

NAPOMENA: Uplate isključivo vršiti u prostorijama NS HNK/Ž Mostar.
Samo sa potvrdom saveza o izvršenoj uplati može se prisustvovati skupštini.

Svi prijavljeni u savezu će biti na listama a svi koji se ne prijave automatizmom će biti skinuti sa lista.

Predsjednik: Ivan Beus v.r.

Dopredsjednik: Samir Ćemalović s.r.