Do daljnjeg obustavljene sve aktivnosti u NS HNK/Ž

Do daljnjeg obustavljene sve aktivnosti u NS HNK/Ž

U skladu sa odlukama i preporukama Vijeća ministara BiH,  Federalnog i Županijskog štaba Civilne zaštite

Postupajući po odlukama i uputama Vijeća ministara BiH i Federalnog štaba Civilne zaštite zaključeno je da do daljnjeg traje obustava svih sportskih aktivnosti u okviru NS HNK/Ž-Mostar, te održavanje sastanaka organa i tijela Saveza.

 

Svim  klubovima koji se natječu u nogometnim ligama NS HNK/Ž-Mostar preporučuje se striktno poštivanje odluka i uputa Vijeća ministara BiH, Federalnog štaba Civilne zaštite kao i kantonalnih/županijskih vlada i štabova Civilne zaštite.

 

Naredni koraci i aktivnosti bit će utvrđeni u skladu sa odlukama i uputama nadležnih Državnih, Federalnih i Županijskih organa o čemu će svi članovi NS HNK/Ž biti pravovremeno obaviješteni.