Kolektivni godišnji odmor

Kolektivni godišnji odmor

NS HNŽ/K je od 16. 6. 2014 godine do 22. 6. 2014. godine na kolektivnom godišnjem odmoru.

Ljetni prelazni rok počinje 23. 6. 2014. godine kada i NS HNŽ/K počinje s radom.