NA PAŽNJU KLUBOVIMA-ZIMSKI PRELAZNI ROK IGRAČA 2012

NA PAŽNJU KLUBOVIMA-ZIMSKI PRELAZNI ROK IGRAČA 2012

NA PAŽNJU KLUBOVIMA-ZIMSKI PRELAZNI ROK IGRAČA

            Broj:02-2560-1/11

          Sarajevo, 09.12.2011.god.                                        

          Komitet za normalizaciju Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine,na osnovu

          odluke FIFA komiteta za hitnost od 12.04.2011.iz člana 35.Statuta NS/FS BiH,na sjednici

          održanoj 09.12.2011 godine u Sarajevu ,donosi sljedeću

 

                                                                                                     O  D  L  U  K  U

 

          1. Utvrđuje se termin zimskog prelaznog roka-registracijskog perioda ,u sezoni 2011/2012,

             koji će trajati od 06.02.2012.do 02.03.2012 godine.

          2. Prelazak igrača u terminu iz točke u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji,statusa

              i transferu igrača NS/FS BiH

          3. Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja

 

              S poštovanjem,                          

                                                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                                 Ivica Osim