Obavijest br.2

Obavijest br.2

POLAGANJE ISPITA ZA SUCA/SUDIJU PRIPRAVNIKA
Sudačka organizacija NS HNŽ/K organizira polaganje ispita za suca/sudiju pripravnika.

Zainteresirane osobe mogu se prijaviti na telefon NS HNŽ/K 347 840 ili e-mail: [email protected]

Uvjete možete prezeti ovdje.

Napomena: Obratiti pozornost na Članak/Član 21.,22.,i 23 u P R A V I L N I K U o sucima/sudijama i suđenju NS/FS BiH