Obavijest br.4

Obavijest br.4

Broj: 4/11.

Mostar, 23.11.2011.

Nadležan po članku 7. Propozicija natjecanja za prvenstvo nogometnih liga FBiH za natjecateljsku

2011/2012. godinu, a na temelju članka 61. Pravilnika o nogometnim natjecanjima NS BiH, Povjerenik za natjecanje Županijske nogometne lige NS HNŽ/K , na sjednici u Mostaru ,23.11.2011. godine donosi slijedeću

                                                               O  D  L  U  K  U          

Prvenstvena utakmica 10. kola Županijske lige NS HNŽ/K  "HNK KRUŠEVO" - NK "MEĐUGORJE" , igrana 20.11.2011. godine u Međugorju, a prekinuta u 52. minuti, registrira se SLUŽBENIM REZULTATOM 3:0 (p.f.) za HNK "KRUŠEVO".

Cjelokupni spis ustupa se u nadležnost Disciplinskog suca ŽL NS HNŽ/K, na daljni postupak.

                                                         O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Prvenstvena utakmica 10. kola ŽL NS HNŽ/K HNK "Kruševo" - NK "Međugorje" igrana 20.11.2011. godine u Međugorju, prekinuta je u 52. minuti, kod rezultata 3:1 za HNK "Kruševo",  zbog fizičkog napada igrača HNK "Međugorje" ZORANA SIVRIĆA  na suca utakmice Pero Čepo.

Prema izviješću delegata utakmice Miroslava Medana, do prekida ove utakmice došlo je u 52. minuti , u prekidu igre nakon što je sudac Pero Čepo opravdano dodjelio crveni karton igraču Međugorja ZORANU SIVRIĆU, koji je nakon toga fizički nasrnuo na istoga udarivši ga šakom u predjelu glave.

Cijeneći naprijed navedeno činjenično stanje, a imajući u vidu da za prekid utakmice isključivu krivicu snosi HNK "Međugorje", jer je nesporno da je igrač Međugorja ZORAN SIVRIĆ izvršio fizički napad prema sucu utakmice Pero Čepo, te sobzirom da do prekida utakmice nije postignut povoljniji rezultat za HNK "Kruševo" od službenog rezultata 3:0 (p.f.), sukladno članku 61.  Pravilnika o nogometnim natjecanjima NS BiH, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se uložiti žalba Apelacijskoj komisiji NS HNŽ/K, U roku od 8 (osam) dana od prijema odluke, uz dokaz o uplati propisane takse.

                                                                                                             Povjerenik za natjecanje

                                                                                                                  Mario Ćosić, vr.