OBAVIJEST KLUBOVIMA DRUGE LIGE "JUG"

OBAVIJEST KLUBOVIMA DRUGE LIGE "JUG"

Povjerenik natjecanja Druge lige "JUG" donio je sljedeću:

O D L U K U

1. Sve utakmice 9 kola Druge lige "JUG" igrat će se u SUBOTU 06.10.2012 godine u terminu 15,30 sati

O B R A Z L O Ž E NJ E

Zbog održavanja lokalnih izbora na području cijele BiH dana 07.10.2012 godine
sve utakmice 9 kola kao i u svim drugim ligama na području BiH
bit će odigrane 06.10.2012 godine sa početkom u 15,30 sati.

Povjerenik natjecanja
Nikola Cvitanović v.r.