ODLUKA O KAZNI br.1

ODLUKA O KAZNI br.1

SABILJIĆ MIRSAD igrač - BLAGAJ - isključen na utakmici 1. kola dana 18. 09.2011. BLAGAJ - RAMA zbog DRUGE OPOMENE i prekršaja iz članka 43. D . P . NS BiH automatski se kažnjava zabranom igranja na 1 (jednoj) prvenstvenoj/kup utakmici. Kazna teče od 24.09.2011.