ODLUKA O KAZNI br.7

ODLUKA O KAZNI br.7

Disciplinski sudac ŽNL NSHNZ/K , rješavajući disciplinske prekršaje u 10. kolu ŽNL NSHNZ/K na sjednici u Mostaru, 30.11.2011. godine nadležan po članku 86. DP NS BiH donosi slijedeću:

O D L U K U

        ZORAN SIVRIĆ,  igrač   NK  "MEĐUGORJE"  Međugorje,  kažnjava se ZABRANOM  IGRANJA  u trajanju od  1 (JEDNE) godine. Kazna  se  računa  od  30.11.2011.  godine.

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

           Prvenstvena utakmica 10. kola ŽNL NSHNZ/K između HNK "Kruševo" - NK "Međugorje",  igrana  20.11.2011. godine u Međugorju, a prekinuta je u 52. minuti  kod rezulztata 3:1 za NHK "Kruševo",  zbog fizičkog napada igrača HNK "Međugorje" ZORANA SIVRIĆA  na suca utakmice Pero Čepo.

              Prema izviješću delegata utakmice Miroslava Medana, do prekida ove utakmice došlo je u 52. minuti , u prekidu igre nakon što je sudac Pero Čepo opravdano dodjelio crveni karton igraču Međugorja ZORANU SIVRIĆU, koji je nakon toga fizički nasrnuo na istoga udarivši ga šakom u predjelu glave. Pri odmjeravanju kazne, DS je imao u vidu da se igrač nije pismeno očitovao na prednje okolnosti iz prijave povjerenika za natjecanje gdje je neospoorno da je igrač ZORAN SIVRIĆ nesportski postupio.

             Uzmajući sve spomenuto u obzir DS smatra da je igrač Zoran Sivrić fizički napao suca utakmice i time počinio prekršaj iz članka 48. stavak 1. DP NS BiH.

             Imajući u vidu sve naprijed navedeno, odlučeno je kao u izreci odluke.

            PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se uložiti žalba Apelacijskoj komisiji NS HNŽ/K, U roku od 8 (osam) dana od prijema odluke, uz dokaz o uplati propisane takse.

 

                                                                                                                   Disciplinski sudac

                                                                                                                     Dario Čule, vr.

Broj: 6/11.

Mostar, 30.11.2011.