Odluke br. 15

Odluke br. 15

Temeljem odredbi člana 73. Pravilnika o nogometnim takmičenjima BiH a povodom žalbe NK "Bigeste" Ljubuški br.105/12 datum, 06.10.2012.god. uredno zaprimljene I taksirane, povjerenik natjecanja 2.lige FBiH skupina "JUG" donosi,

O D L U K U

1. Usvaja se žalba NK Bigeste na utakmicu 9.kola 2.lige FBiH skupina "JUG" između NK "Bigeste" I NK "Sloga" Ljubuški, odigrane na stadionu Babovac u Ljubuškom dana 06.10.2012.god., registrira se službenim rezultatom 3-0 (p.f.) zbog nastupa suspendiranog  igrača br. 10. Mije Džajića isk.br.38749           u redovima  NK "Sloga" Ljubuški.

O B R A Z L O Ž E NJ E

NK "Bigeste" Ljubuški podnio je žalbu povjereniku za natjecanje 2. Lige FBiH skupina JUG na utakmicu 9. Kola između NK "Bigeste" - NK "Sloga" Ljubuški, odigrane dana 06.10.2012.god.na stadionu Babovac u Ljubuškom koja je završila pobjedom gostujuće ekipe rezultatom 0-2, zbog nastupa igrača  br.10 Mije Džajića isk.br. 38749, koji je bio suspendiran zbog tri javne opomene I nije imao pravo nastupa.

Uvidom u evidenciju javnih opomena I provjerom zapisnika sa utakmica na kojima je spomenuti igrač opomenut javnom opomenom (žuti karton) neosporno je utvrđeno da igrač NK "Sloga" Ljubuški dobio javne opomene u 1., 6. I 8. Prvenstvenom kolu I nije imao pravo nastupa na navedenoj utakmici te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 8 dana Apelacionoj komisiji NSFBiH uz uplatu propisanog iznosa takse.   

POVJERENIK ZA NATJECANJE

Nikola Cvitanović v.r.

Temeljem odredbi člana 15. Disciplinskog pravilnika NS FBiH a povodom nastupa suspendiranog igrača   Mije Džajića isk.br. 38749 za NK"Sloga" Ljubuški, na utakmici 9.kola 2.lige FBiH skupina "JUG" između NK "Bigeste" I NK "Sloga" Ljubuški, koja je odlukom povjerenika za natjecanje registrirana službenim rezultatom 3-0 (p.f.) donosi,

O D L U K U

1. Nalaže se Disciplinskom sudcu 2.lige FBiH skupina Jug da sukladno članku 15. Disciplinskog pravilnika pokrene disciplinski postupak protiv NK "Sloga" Ljubuški, igrača Mije Džajića isk.br. 38749 I odgovorne osobe u NK "Sloga" Ljubuški zbog uvrštavanja suspendiranog igrača Mije Džajića u sastav I službeni zapisnik utakmice 9. Kola 2. Lige skupina jug.

O B R A Z L O Ž E NJ E

NK "Bigeste" Ljubuški podnio je žalbu povjereniku za natjecanje 2. Lige FBiH skupina JUG na utakmicu 9. Kola između NK "Sloga" Ljubuški-NK "Bigeste" odigrane dana 06.10.2012.god. na stadionu Babovac u Ljubuškom koja je završila pobjedom gostujuće ekipe rezultatom 0-2, zbog nastupa igrača koji je bio suspendiran zbog tri javne opomene I nije imao pravo nastupa na navedenoj prvenstvenoj utakmici.

Uvidom u evidenciju javnih opomena I provjerom zapisnika sa utakmica na kojima je spomenuti igrač opomenut (1.,6. I 8. Kolo) neosporno je utvrđeno da igrač NK "Sloga" Ljubuški nije imao pravo nastupa na navedenoj utakmici te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

POVJERENIK ZA NATJECANJE

Nikola Cvitanović v.r.