Odluke br. 16

Odluke br. 16

Temeljem zapisnika I dopunskih izvješća službenih osoba sa utakmice 12. Kola 2.lige FBiH skupina "Jug" između FK "Lokomotiva" - FK "Turbina" igrane dana 28.10.2012. god. u Vrapčićima a povodom prekida iste u 89. minuti susreta usljed fizičkog napada igrača FK "Lokomotiva" Adnana Kadrića (Isk.br. 17027) na glavnog sudca Vedrana Marčinka donosim,

O D L U K U

1. Temeljem članka 61. Pravilnika o nogometnim takmičenjima BiH prekinuta utakmica 12. Kola 2.lige FBiH skupina "Jug" koja je igrana dana 28.10.2012.god. na stadionu Vrapčići između FK "Lokomotiva" - FK "Turbina" registrira se službenim rezultatom 0 : 3 (p.f) u korist gostujuće ekipe.

2. Zbog fizičkog napada na službenu osobu (glavnog sudca susreta), nalaže se Disciplinskom sudcu 2. Lige FBiH skupina jug da pokrene I provede stegovni postupak protiv igrača FK "Lokomotiva" Adnana Kadrića (Isk.br. 17027).

O b r a z l o ž e nj e

Uvidom u zapisnik susreta I dopunska izvješća delegate susreta Nikole Jurilja te sudaca Vedrana Marčinka i Jure Musa na okolnosti prekida susreta 12.kola 2.lige FBiH skupina "Jug" odigrane dana 28.10.2012.god. u Vrapčićima između FK "Lokomotiva" - FK "Turbina" usljed fizičkog napada domaćeg igrača na glavnog sudca susreta utvrđeno je da je do prekida susreta došlo nakon fizičkog napada igrača FK "Lokomotiva" sa br. 13 Adnana Kadrića (Isk.Br.17027) nakon što mu je glavni sudac Vedran Marčinko pokazao drugu javnu opomenu, isključenje iz igre, na način da ga je spomenuti igrač uhvatio rukama za lice I vrat te mu upućivao prijetnje nakon čega je glavni sudac odlučio da prekine susret.

Obzirom na navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Na ovu odluku moguća je žalba Apelacionoj komisiji NS FBiH u roku od 8. dana od dana donošenja iste uz uplatu propisanog iznosa takse.

Povjerenik za takmičenje
Nikola Cvitanović v.r.