Odluke o kaznama br. 12

Odluke o kaznama br. 12

Nadležan po Propozicija natjecanja Županijske lige NS HNK/Ž 2012/13, povjerenik natjecanja donio je:

Prvenstvena utakmica 2. kola  NK „Međugorje"- Međugorje - HNK „Jasenica" - Jasenica od dana 6.10.2012. , zbog neopravdanog nedolaska momčadi HNK „Jasenica" - Jasenica na odigravanje iste temeljem članka 59. Pravilnika o nogometnim natjecanjima NS BIH registrira se službenim rezultatom 3:0 (par forfe) u korist NK „Međugorje" - Međugorje. HNK „Jasenica" temeljem  članka 59. Pravilnika o nogometnim natjecanjima NS BIH dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu te se kažnjava iznosom od 380 KM. Cjelokupni predmet se prosljeđuje Disciplinskom sucu.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 6.10.2012. po rasporedu natjecanja prvenstvena utakmica 2. kola NK „Međugorje" - Međugorje - HNK „Jasenica" - Jasenica trebala se odigrati u 15:30 sati na stadionu u Međugorju. U zakazano vrijeme na igralištu se pojavila domaća momčad i službene osobe. Gostujuća momčad se nije pojavila iz nepoznatih razloga. Nakon što je isto konstatirao sudac i delegat utakmice pristupilo se izradi zapisnika sa utakmice. Nakon gore izloženog, odlučeno je kao u izreci odluke.

Napomena: Temeljem članka 65. Pravilnika o nogometnim natjecanjima NS BIH  smatrat će se da je klub odustao od natjecanja/takmičenja ako usljed svoje krivice nije odigrao dvije utakmice u toku tog takmičenja.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Apelacijskoj komisiji NS HNŽ/K, u roku od 8 (osam) dana od prijema odluke, uz uplatu propisane takse

Povjerenik za natjecanje

Mario Ćosić, vr.

Disciplinski sudac Ž/KNL NS HNŽ/K, rješavajući disciplinske prekršaje iz svoje nadležnosti na temelju članka 86. Disciplinskog pravilnika NS BiH, dana 9.10.2012. godine, donosi slijedeću:

O  D  L  U  K  U

HNK "JASENICA" JASENICA, zbog prekršaja iz članka 57. alineja 1  DP NS BiH, neopravdanog nedolaska na odigravanje prvenstvene utakmice 2. kola NK "Međugorje" - HNK "Jasenica" od 6.10.2012, kažnjava  se  ODUZIMANJEM  3 (TRI) BODA.

    O b r a z l o ž e nj e

Povjerenik za natjecanje ŽNL HNŽ/K podnio je Disciplinskom sucu prijavu protiv HNK  "Jasenica" zbog prekršaja iz članka 57. DP NS BiH, a u svezi neopravdanog nedolaska na odigravanje utakmice 2. kola NK "Međugorje" - HNK "Jasenica" Ž/KNL NS HNK/Ž koja se se po rasporedu trebala odigrati 6.10.2012 u Međugorju, registrirana je službenim rezultatom 3:0 (p.f.) za NK "MEĐUGORJE".

Podnositelj prijave navodi da HNK "JASENICA" neopravdano nije došla na odigravanje gore spomenute utakmice. Činjenica je da prema izviješću delegata utakmica u terminu za odigravanje utakmica na terenu se nije pojavila momčad HNK "JASENICA". Nadalje nakon čekanja od 15 minuta sudac utakmice je saopćio kapetanu ekipe da se utakmica neće odigrati, a što je upisao u zapisnik sa utakmice. HNK "JASENICA" nije službeno blagovremeno obavijestilo povjerenika natjecanja i delegata utakmice o nedolasku na odigravanje utakmica što predstavlja otežavajuću okolnost.                 

Slijedom navedenog, povjerenik za natjecanje predlaže da se nakon provedenog postupka klubu izrekne propisana kazna u cilju preventivnog dejstava na klub, kao i na ostale sudionike Ž/KNL NS HNK/Ž.

Nakon uvida u cjelokupni spis predmeta, a uzimajući u obzir sve činjenice i okolnosti disciplinski sudac smatra da je HNK "JASENICA"  počinio prekršaj iz članka 57. DP NS BiH.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci odluke.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Apelacijskoj komisiji NS HNŽ/K, u roku od 8 (osam) dana od prijema odluke, uz uplatu propisane takse. 

Disciplinski sudac

Smajo Kalajdžić