Odluke o kaznama br. 19

Odluke o kaznama br. 19

ZABRANA PRAVA NASTUPA

Zbog tri /3/ javne opomene pravo nastupa u XI. kolu DRUGE LIGE JUG nemaju sljedeći igrači:

1- Elmedin Padalović /FK"Klis"/ javne opomene dobio u VIII,IX i X kolu
2- Adnan Padalović /FK"Klis"/ javne opomene dobio u III,VII i X kolu,
3- Valentino Mazreku /FK"Lokomotiva"/ javne opomene dobio u VI,IX i X kolu,
4- Ivan Knežević /HNK"Višići"/ javne opomene dobio u VI,VIII i X kolu,
5- Radoslav Bunoza /NK"Sloga" LJ/ javne opomene dobio u III,VIII i X kolu,
6- Mario Gadže /NK"Sloga" LJ/ javne opomene dobio u VI,VII i X kolu.

Tehn.tajnik: V. Pirić s.r 

Povjerenik natjecanja: Nikola Cvitanović v.r