Odluke o kaznama br. 20

Odluke o kaznama br. 20

ZABRANA PRAVA NASTUPA

Zbog tri /3/ javne opomene pravo nastupa u XII. kolu DRUGE LIGE JUG nemaju sljedeći igrači:

- Semir Čilić /Turbina/ javne opomene dobio u VI, IX i XI kolu,
- Adi Zahirović /Turbina/ javne opomene dobio u IV, VI i XI kolu,
- Ivan Vukadin /Kamešnica/ javne opomene dobio u III, VIII i XI kolu,
- Vinko Lauc /Bigeste/ javne opomene dobio u IX, X i XI kolu,
- Mijo Petrović /Rama/ javne opomene dobio u III, V i XI kolu,
- Ilija Cvitanović/Rama/ javne opomene dobio u V, IX i XI kolu,
- Andrija Dolić /Rama/ javne opomene dobio u V, VIII i XI kolu,
- Dario Penava /Posušje/ javne opomene dobio u IV, VII i XI kolu,
- Ivan Šarac /Brotnjo/ javne opomene dobio u I, VI i XI kolu,
- Darijan Markić/Sloga Lj./ javne opomene dobio u IY, X i XI kolu.

Tehn.tajnik: V. Pirić s.r 

Povjerenik natjecanja: Nikola Cvitanović v.r