Odluke o kaznama br. 23

Odluke o kaznama br. 23

Pravo nastupa u XIII kolu Druge lige "JUG" zbog tri javne opomene nemaju sljedeći igrači:

- DARIO ČULJAK /Sloga GV-U/ javne opomene dobio u V, XI i XII kolu,
- IVAN ČUTURA /Posušje/ javne opomene dobio u IX, XI i XII kolu,
- IVAN PERKOVIĆ /Kamešnica/ javne opomene dobio u VI, XI i XII kolu,
- MATEO BEŠLIĆ /Posušje/ javne opomene dobio u III, V i XII kolu,
- MATEO KOZARIĆ /Višići/ javne opomene dobio u V, X i XII kolu,
- JAKOV BEZER /Sloga Lj./ javne opomene dobio u IX, X i XII kolu.

Teh. tajnik                                               Povjerenik natjecanja
 V. Pirić  s.r.                                            Nikola Cvitanović v.r.