Odluke o kaznama br. 42

Odluke o kaznama br. 42

O D L U K U

1. Temeljem članka 62. Stav 1. Pravilnika o nogometnim takmičenjima BiH prekinuta utakmica 29. Kola 2.lige FBiH skupina "Jug" koja je igrana dana 02.06.2013.god. na Gradskom stadionu u Jablanici, između FK "Turbina" - FK "Igman" Konjic, registrira se službenim rezultatom 0 : 3 (p.f) u korist gostujuće ekipe.

2. Pokreće se stegovni postupak protiv predsjednika FK "Turbina" Kemala Šćuka, Službenog predstavnika FK "Turbina" Zaima Hadžiomerovića (isk.br.42/13) I povjerenika za sigurnost FK "Turbina" Saida Palića zbog nasilnog ulaska u sudačku svlačionicu u poluvremenu susreta, upućenih uvreda I verbalnih prijetnji te fizičkog napada na glavnog sudca susreta gosp. Admira Šehovića.

3. Gradski stadion u Jablanici na kojem FK "Turbina" nastupa kao domaćin, suspendira se do okončanja stegovnog postupka.

O b r a z l o ž e nj e

Uvidom u zapisnik susreta I dopunska izvješća delegate susreta Semira Kaplana te glavnog sudca Admira Šehovića I njegovih asistenata Đenana Milića (prvi asistent) I Amira Omerbašića (drugi asistent), na okolnosti prekida susreta 29.kola 2.lige FBiH skupina "Jug" koji se igrao dana 02.06.2013.god. u Jablanici na Gradskom stadionu između FK "Turbina" - FK "Igman" Konjic, pri rezultatu 1:1 a usljed fizičkog napada službenih osoba FK "Turbina" na glavnog sudca, unutar službenih prostorija (Sudačka svlačionica) u poluvremenu susreta.
Utvrđeno je da do 43. minute susreta nije bilo nikakvih izgreda kako na terenu tako I na tribinama Gradskog stadiona, da bi nakon što je glavni sudac domaćem igraču sa brojem 4. dodjelio Javnu opomenu "crveni karton-isključenje iz igre" došlo do protesta domaćih igrača koji su se ubrzo smirili I nastavljena je igra do završetka prvog dijela susreta. Nakon što su se na centru igrališta, nakon označenog kraja prvog dijela, okupile službene osobe te se uputile u službene prostorije u pratnji policije prišao im je Zaim Hadžiomerović, službeni predstavnik FK Turbina I upućivao prijetnje te vrijeđao glavnog sudca susreta.Po ulasku u sudačku svlačionicu, drugi asistent Amir Omerbašić, je zaključao vrata svlačionice koja je nedugo nakon toga nasilno otvorio Zaim Hadžiomerović na način da je rukom razbio staklo na vratima I otključao ih iznutra te u pratnji predsjednika FK Turbina Kemala Šćuka I povjerenika za sigurnost Saida Palića ušao unutar svlačionice.Neposredno nakon ulaska u Sudačku svlačionicu Kemal Šćuk upućuje verbalne prijetnje prema glavnom sudcu da bi nakon toga Said Palić pokušao pogoditi glavnog sudca bocom od soka, što je ovaj izbjegao a nakon toga drvenom palicom (drška od zastavice koju koristi asistent) pokušao udariti glavnog sudca po glavi koji je rukama uspio zaštititi glavu pri čemu je pretrpio povredu desne podlaktice (što je dokumentirao ljekarskim nalazom izdatim od strane Klinike urgentne medicine Sarajevo Br.125415 od 02.06.2013.god u 22,13 sati).
Nakon što su pripadnici policije ispraznili Sudačku svlačionicu glavni sudac susreta je priopćio da zbog povreda I pretrpljenog šoka nije u stanju nastaviti susret.

Obzirom na navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Na ovu odluku dozvoljena je žalba Apelacionoj komisiji NS FBiH u roku od 8. dana od dana donošenja iste uz uplatu propisanog iznosa takse.

Povjerenik za takmičenje
Nikola Cvitanović v.r.
Dostaviti:
- Tajnik 2.lige FBiH skupina Jug
- Disciplinski sudac 2. Lige FBiH skupina Jug
- FK Turbina Jablanica
- FK Igman Konjic
- a/a