Odluke o kaznama br. 44

Odluke o kaznama br. 44

Disciplinski sudac Druge lige „JUG" NS FBiH temeljem zapisnika i dopunskih izvješća službenih osoba kao i temeljem izjava osoba protiv kojih se pokreće postupak sa utakmice 29. Kola 2.lige FBiH skupina "Jug" između FK "Turbina" - FK "Igman" igrane dana 02.06.2013. god. u Jablanici na Gradskom stadionu a povodom prekida iste u poluvremenu susreta pri rezultatu 1:1, donosim

ODLUKU

-          FK"Turbina"-Jablanica kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 2000 (dvije tisuće) KM.

-           Službeni predstavnik FK "Turbina"-Jablanica- Zaim Hadžiomerović (isk.br.42/13) kažnjava se zabranom vršenja funkcije 6 (šest) mjeseci te novčanom kaznom u iznosu 500 (petsto) KM.

-       Povjerenik za sigurnost FK "Turbina"-Jablanica- Said Palić kažnjava se zabranom vršenja funkcije 6 (šest) mjeseci te novčanom kaznom u iznosu 500 (petsto) KM 

OBRAZLOŽENJE

Uvidom u zapisnik susreta i dopunska izvješća delegate susreta Semira Kaplana te glavnog suca Admira Šehovića i njegovih asistenata Đenana Milića (prvi asistent) I Amira Omerbašića (drugi asistent)  kao i temeljem izjava osoba protiv kojih se pokreće postupak službenog predstavnika FK "Turbina" Zaima Hadžiomerovića (isk.br.42/13) , povjerenika za sigurnost FK "Turbina" Saida Palića, te predsjednika FK "Turbina" Kemala Šćuka , na okolnosti prekida susreta 29.kola 2.lige FBiH skupina "Jug" koji se igrao dana 02.06.2013.god. u Jablanici na Gradskom stadionu  između FK "Turbina" - FK "Igman" Konjic, pri rezultatu 1:1 a usljed fizičkog napada službenih osoba FK "Turbina" na glavnog sudca, unutar službenih prostorija (Sudačka svlačionica)  u poluvremenu susreta.Temeljem člana 53. Disciplinskog pravilnika FK"Turbina"-Jablanica kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 2000 (dvije tisuće) KM,a temeljem člana 51.Disciplinskog pravilnika službeni predstavnik FK "Turbina" Zaim Hadžiomerović i povjerenik za sigurnost FK "Turbina" Said Palić Palić kažnjavaju se zabranom vršenja funkcije 6 (šest) mjeseci te novčanom kaznom u iznosu 500 (petsto) KM.

                                Protiv ove odluke dozvoljena je žalba u roku od 8 dana Apelacionoj komisiji NSFBiH uz uplatu propisanog iznosa takse.

Disciplinski sudac

dipl.iur.Bonislav Perković