Odluke o kaznama br. 7

Odluke o kaznama br. 7

ZABRANA PRAVA NASTUPA

Zbog 3 /tri/ javne opomene, pravo nastupa u 8. kolu  Druge lige "JUG" nemaju sljedeći igrači:

1. DINO RAZIĆ /FK"Lokomotiva"/ javne opomene dobio u II, IV i VII kolu,
2. PETAR VUKADIN /NK"Kamešnica"/ javne opomene dobio u IV, VI i VII kolu,
3. DRAGAN PETROVIĆ /HNK "Stolac/ javne opomene dobio u I, III i VII kolu,
4. KRISTIJAN PULJIĆ /NK"Bigeste"/ javne opomene dobio u IV, VI i VII kolu,
5. HRVOJE JELČIĆ /NK"Bigeste"/ javne opomene dobio u V, VI i VII kolu.

Tehnički tajni: V. Pirić

Povjerenik natjecanja: Nikola Cvitanović v.r.