Održan seminar u Mostaru

Održan seminar u Mostaru

U organizaciji NS/FS BiH završen je dvodnevni seminar za enitetske, kantonalne/ županijske i područne saveze NS/FS BiH koji je održan u hotelu Mostar u Mostaru.

U organizaciji NS/FS BiH 15. i 16.12.2015. godine, u Mostaru  ( hotel „Mostar“) održan je treći edukativni seminar za enitetske, kantonalne/ županijske i područne saveze NS/FS BiH na kojem su predstavnici saveza imali niz stručnih predavanja.

Prvog dana seminara  predstavnicima saveza  prezentiran je „Program podrške entitetskim i regionalnim savezima NS/FS BiH“, te su imali stručna predavanja na teme „Registracija igrača i Comet informacioni sistem“ i „Osnivanje i funkcionisanje udruženja sudija“. Drugog dana seminara održana su stručna predavanja na teme „Registracioni savezi – preporuke i smjernice nakon obavljenog kontrolnog pregleda“, „Komunikacije i mediji - krizno komuniciranje“ te je prezentiran „Pravilnik o posrednicima igrača i promjene u FIFA TMS sistemu“ i „Pravilnik o licenciranju klubova“.

Seminaru su prisustvovali predstavnici NS/FS BiH, NS FBiH, FS RS,  te predstavnici 10 kantonalnih/županijskih nogometnih saveza NS FBiH i predstavnici područnih saveza FS RS.