Održan seminar za entitetske i registracione saveze

Održan seminar za entitetske i registracione saveze

Završen je dvodnevni seminar za entitetske i kantonalne/županijeske/područne fudbalske saveze koji je održan u hotelu Mostar u Mostaru.

Učesnici seminara su prisustvovali predavanjima o temama „Statusna pitanja klubova – zakonske odredbe“, Akreditovanje trenera na nižim nivoima takmičenja“, „Comet informacioni sistem“ i „Standardni i informacioni aspekt administracije u sportu“.

Predstavljene su i izmjene i dopune Pravilnika o registracionim savezima NS/FS BiH i Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača.

Safija Mahmić iz Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona o seminaru kaže: „Imali smo priliku da prisustvujemo korisnim predavanjima sa odličnim izlagačima. Posebno bih istakla prezentaciju profesora Enesa Hašića gjde vidimo da zakonske odredbe ni na jednom nivou nisu prilagođene načinu na koji funkcionišu sportski klubovi. Vidjeli smo i šta mi iz registracionih saveza možemo uraditi po tom pitanju. Svi moramo zajedno raditi da se Zakon o radu uskladi i prilagodi klubovima u cilju njihovog lakšeg funkcionisanja i nadam se da ćemo istrajati u tome.“

 „Ovakvi seminari su veoma korisni za registracione saveze koji su servis klubovima. Kroz edukaciju i proučavanje propisa sami sebi olakšavamo i unaprijeđujemo rad. Ovdje imamo priliku i da istaknemo probleme sa kojim se suočavamo i zajedno ih rješavamo. Teme seminara su odlične i svi ćemo imati koristi od svega što smo vidjeli u ova dva dana“, rekao je Radika Marić iz Područnog fudbalskog saveza Bijeljina.