Počela C licenca

Počela C licenca

U nedjelju 20.8.2017. od 9:00 sati počela je edukacija trenera u organizaciji Centra za edukaciju BiH i NS HNK/Ž za trenere iz klubova NS HNK/Ž. Na seminar se prijavilo 26 trenera.

Seminar se održava u Bijelom polju na terenima i prostorijama FK Bjelopoljac.

Predavači prvog dana seminara su bili prof. dr. Ekrem Čolakhodžić i Romeo Šapina, a drugi dan će se pridružiti i Eldin Jelešković.

Drugi dan seminara počinje 21.8.2017. od 9:00 sa sljedećim temama:

- Identifikacija nogometnih/fudbalskih problema u dječijem fudbalu,  čitanje igre

- Liderstvo, upravljanje i trenersko vođenje /principi i stilovi liderstva (liderstvo specifično za starosnu dob) / postavljanje standarda (trener kao uzor) - inspiracijsko i motivacijsko liderstvo

- Struktura trenažne jedinice/ karakteristike integralnog modela treniranja

- Vježbe vladanja loptom/ hvatalice/igre 4v4

- Uzrasne karakteristike djece od 6 do 12 godina i njihova manifestacija u nogometnoj/fudbalskoj igri

- Trening djece uzrasta od 6 do 8 godina/ /motivacione vježbe za razvoj tehničkih vještina/ štafete/igre

- Evolucija dječijeg nogometa/formacije u dječijem nogometu 4v4,7v7 /osnovne uloge igrača u formacijama

Sljedeći modul zakazan je za nedjelju 27.8.2017.