Ponovni seminar za sudce i delegate Druge lige Jug

Ponovni seminar za sudce i delegate Druge lige Jug

Ponovni seminar za sudce i delegate Druge lige Jug koji nisu prisustvovali redovnim seminarima održati će se u Vogošći, i to:

- za delegate 3.9. u Vogošći u hotelu Sunce u 15:00 sati

- za sudce 2.9. u Vogošći u hotelu Sunce u 16:00 sati edukacioni dio, a 3.9. u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović fitnes test u 9:00 sati