Prelazni rok od 10.6.2019. do 19.7.2019.

 

Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH utvrdio je trajanje ljetnog registracionog perioda za 2019 godinu.


Ljetni registracioni period za igrače nogometa (muškog i ženskog nogometa) traje od 10.06.2019. do 19.07.2019. godine.

 

Također, ljetni registracioni period za igrače futsala, traje od 02.09.2019. do 27.09.2019. godine.

 

Registracija igrača u prelaznom roku će biti izvršena u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH.

 

ODLUKA IO NS/FS BiH O LJETNOM REGISTRACIONOM PERIODU ZA IGRAČE VELIKOG NOGOMETA I IGRAČE FUTSALA