Prijava ekipa za prvenstva HNK/Ž

Prijava ekipa za prvenstva HNK/Ž

Svi klubovi iz NS HNK/Ž, a koji se takmiče u ligama koje vodi NS HNK/Ž (K/Ž liga seniora, Kadetska liga, Prva i Druga liga pionira i predpionira), obavezni su izvršiti prijavu ekipa pismenim putem do petka 7.8.2015.,  te popuniti, ovjeriti i dostaviti upitnik klubova.

Planirani početak prvenstava liga NS HNK/Ž je:

  • K/Ž liga seniora – 19/20.9.2015.
  • Kadetska liga – 19/20.9.2015.
  • Prva i druga liga pionira i predpionira – 12/13.9.2015.