S E M I N A R za DELEGATE Druge lige "JUG"

S E M I N A R za DELEGATE Druge lige "JUG"

Seminar za delegate Druge lige "JUG" održat će se dana, 07.03.2013 godine u hotelu "BROTNJO" u Čitluku sa početkom u 13,00 sati.

PROGRAM SEMINARA

1. Od 12,00 - 13,00 - Prijava za seminar i uplata pristojbe

2. Analiza rada delegata u jesenjem dijelu prvenstva

NAPOMENA: Naknada za seminar je 50,00 KM a delegati koji nisu uplatili 10% od takse za utakmice
na kojima su obavljali dužnost u jesenjem dijelu prvenstva na žiro račun NS HNK/Ž, to su obavezni uplatiti pri dolasku na seminar. Delegati koji ne izmire navedene obveze neće moći pristupiti seminaru.

Tehn. tajnik Velija Piric s.r

Povjerenik natjecanja Nikola Cvitanović v.r