Sastanak s predstavnicima klubova

Sastanak s predstavnicima klubova

Sastanak s predstavnicima klubova svih takmičenja koje organizira NS HNK/Ž (Županijska/Kantonalna liga seniora, Kadetska liga, Prva liga pionira i predpionira i Druga liga pionira i predpionira) biti će održan u prostorijama NS HNK/Ž po sljedećem rasporedu:

  • Prva liga pionira i predpionira - petak 6.3.2015. u 11:00 sati
  • Druga liga pionira i predpionira - petak 6.3.2015. u 12:30 sati
  • Kadetska liga - ponedjeljak 9.3.2015. u 11:00 sati
  • Županijska/Kantonalna liga seniora - ponedjeljak 9.3.2015. u 12:30 sati

Svaki klub OBAVEZAN je poslati svog predstavnika na sastanak.