Seminar delegata Županijske / Kantonalne lige

Seminar delegata Županijske / Kantonalne lige

Seminar za delegate Županijske / Kantonalne lige održat će se u četvrtak 9.4.2015. godine u 14:30 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Mostara.

Svi delegati s liste obavezani su nazočiti seminaru.