Seminar sudaca i fitness test

Seminar sudaca i fitness test

Seminar za sudce Druge lige Jug 2015/16 ifitness test održati će se u petak 4.3.2016. godine na stadionu Bare u Čitluku s početkom u 16:00 sati.

DO 15:30

·     DOLAZAK NA STADION BARE U ČITLUKU

·     ZAGRIJAVANJE ZA FITNESS TEST

16:00

·     FITNESS TEST ZA DUDCE DRUGE LIGE JUG 15/16

17:00

·     PRIJAVA SUDACA

·     EVIDENCIJA I IZMIRENJE OBVEZA KOD TEHNIČKOG TAJNIKA

17:30

·     OTVARANJE SEMINARA

17:30 – 18:30

·     VIDEO PREZENTACIJA: ANALIZA  JESENJEG DIJELA NATJECANJA DRUGE LIGE JUG FBIH

·     VIDEO MATERIJAL SA DISKUSIJOM SUDACA

 

18:30 – 19:30

·     ANALIZA JESENJEG DIJELA DRUGE LIGE JUG

19:30

·     ZATVARANJE SEMINARA