UEFA B konkurs

 UEFA B konkurs

Na osnovu potreba za trenerskim kadrom, Centar za edukaciju trenera N/FS BiH u suradnji s NS HNK/Ž, raspisuje:

KONKURS

Za upis na UEFA B program. Konkurs je otvoren danom objavljivanja i traje do 26.5.2015. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti svi treneri koji u Tajništvo NS HNK/Ž prilože sljedeću dokumentaciju:

  1. Upisni list (preuzima se na web stranici N/FS BiH http://www.nfsbih.ba/bih/tekst.php?id=67)
  2. Potvrdu o aktivnom bavljenju nogometom najmanje pet godina u bilo kojem uzrastu i nivou natjecanja ili 1 godina trenerskog iskustva
  3. Potvrdu o obrazovanju (najmanje SSS)
  4. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci)
  5. Uvjerenje o nekažnjavanju (izdato od nadležnog MUP-a)
  6. Rodni list
  7. Uvjerenje o državljanstvu
  8. Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS)
  9. Dvije fotografije
  10. Uplatu od 300,00 KM na žiro računa N/FS BiH (140 101 0000 642 561 Sber bank)

 

Potvrdu od kluba o aktivnom bavljenju nogometa ili trenera u klubu treba sadržavati naziv funcije, zaduženje i aktivnosti i dužinu mandata/ugovora. Ukoliko je kanduidat trenirao neku ekipu treba naznačiti naziv ekipe i starosnu kategoriju.

Potvrda o obrazovanju-minimalno trogodišnja srednja stručna sprema (ovjerena kopija diplome).

Uplatu od 300,00 KM koja se odnosi na prvi semestar UEFA B programa treneri plaćaju po cijenama koje su istaknute na web stranici N/FS BiH, a prijava će se smatrati validnom kada se uz predaju ostale dokumentacije preda i uplatnica sa akontacijom (pola školarine) na ime školarine u iznosu od 300 KM.

Troškove smještaja i punog pansiona kandidati plaćaju na licu mjesta (svi kandidati obavezni su biti u zajedničkom smještaju), u što je uračunato korištenje nogometnih terena i sala za predavanja, a cijena koju smo dobili na upit iznosi cca od 65 do 75 KM / dan.

Molimo da kompletnu dokumentaciju dostavite u što kraćem roku. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Svu dokumentaciju možete osobno donijeti u tajništvo NS HNK/Ž ili poslati poštom na adresu NS HNK/Ž, Dr. Ante Starčevića 36, 88000 Mostar s naznako UEFA B program.

Planirani početak UEFA B programa je 13. Ili 14.7.2015. godine (vidjeti raspored Centra ze edukaciju na web stranici, nakon završetka planiranog UEFA A programa).

Za sve ostale informacije kontaktirajte NS HNK/Ž telefonski na broj 036347840 ili 063318907, mailom [email protected]