UPOZORENJE ZA DELEGATE DRUGE LIGE "JUG"

UPOZORENJE ZA DELEGATE DRUGE LIGE "JUG"

Temeljem saznanja, prigovora predstavnika pojedinih klubova te uvida u izvještaje sa utakmica uočeno je da delegati prave propuste u opisu organizacije utakmica a odnose se na redare, sakupljače lopti i izvješanje zastava čime se krše Propozicije natjecanja.

Zbog toga Vas upozoravamo da o navedenom povedete računa i u svojim izvješćima navedete organizacijske propuste.

Delegati koji se ne budu pridržavali navedenog upozorenja snosit će disciplinske posljedice po DP NS BIH.

S poštovanjem.

Povjerenik natjecanja
Nikola Cvitanović v.r.