Uspješno završena C licenca za trenere

Uspješno završena C licenca za trenere

 

NS HNK/Ž u suradnji s Centrom za edukaciju kadrova NS BiH održao je drugi kurs za sticanje Nacionalne „C“ licence za trenere. Na SC Kantarevac u Mostaru 27 kandidata uspješno je završilo edukaciju i položili ispit za trenere za C licencu.

Edukacija je trajala 6 dana,  3 modula po 2 dana.

Nakon stečene Nacionalne C licence, protekom i radom u klubu od 3 godine kandidat može upisati drugi semestar za UEFA B licencu (UEFA C je ekvivalen prvi semestar UEFA B licence)

Predavači na edukaciji su bili dr.sc. Ekrem Čolakhodžić i Igor Melher, predavači Centra za edukaciju NS BiH i članovi Tehničke komisije NS BiH.