Završena C licenca za trenere

Završena C licenca za trenere

Završena je edukacija trenera u organizaciji Centra za edukaciju NS BiH i NS HNK/Ž za trenere iz klubova NS HNK/Ž. Seminar je uspješno položilo 26 trenera. Dodjela diploma će se organizirati u Mostaru, o čemu će se kandidati pravovremeno obavijestiti.

Seminar se održavao u Bijelom polju na terenima i prostorijama FK Bjelopoljac, a završni dio ispita odrađen je na Nastavničkom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić.

Završno predavanje održao je Dr. Munir Talović ispred Centra za edukaciju NS BiH.

Predavači seminara su bili prof. dr. Ekrem Čolakhodžić i Romeo Šapina, kojima NS HNK/Ž upućuje veliku zahvalu za održana predavanja.