Zimski prelazni rok za nogometaše

Zimski prelazni rok za nogometaše

Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH utvrdio je trajanje zimskog registracionog perioda za 2021. godinu za igrače nogometa i igrače futsala.

Zimski registracioni period 2021. godine za igrače profesionalce traje od  05.02.2021. do 03.03.2021. godine.

Zimski registracioni period 2021. godine za igrače amatere svih nivoa takmičenja traje od 22.02.2021. do 15.03.2021. godine.

Zimski registracioni period 2021. godine za igrače amatere futsal takmičenja traje od 01.01.2021. do 28.01.2021. godine.